celt-bit 264570335
当前位置: 首页» 联系我们

联系我们

地    址:北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学中心教学楼四层

邮    编:100081

电    话:010- 68918556 / 68915227

传    真:010- 68918556 / 68915227

电子邮箱:celt@bit.edu.cn

 

Central Building, the 4th Floor,

No. 5, Zhongguancun South Street,

Beijing, 100082, P.R. China

 

Phone:0086-010-68918556 / 68915227

Fax:0086-010-68918556 / 68915227

E-mail:celt@bit.edu.cn